mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 2009.11.19

HK.4131-16/1-26/09

 

 

Komunikat o niewłaściwej jakości wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kleszczele I, pow. hajnowski

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda  z wodociągu Kleszczele I przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

 

W próbce wody pobranej w dniu 2009-11-18 w hydroforni wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kleszczele I stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417).

            W związku z obecnością bakterii grupy coli w wodzie podawanej do sieci wodociągowej wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kleszczele I Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce pismem z dnia 2009-11-19 poinformował administratora wodociągu i władze samorządowe gminy Kleszczele o niewłaściwej jakości wody oraz nakazał zarządcy wodociągu podjąć natychmiastowe działania naprawcze w celu ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody, jej wyeliminowania oraz zapewnienia odbiorcom wody o odpowiedniej jakości.

Wodociąg Kleszczele I produkuje średnio 218,3m3/dobę i zaopatruje w wodę 1200 mieszkańców miasta Kleszczele.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr n. med. Alicja Gabrylewska