mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 18 dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Zwierzyniec Wielki gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu Zwierzyniec Wielki, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski.

W próbkach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.10.2016r. z hydroforni w Zwierzyńcu Wielkim (woda podawana do sieci) oraz mieszkaniu prywatnym w Zwierzyńcu Małym (woda z sieci) stwierdzono zawartość bakterii grupy coli w liczbie: 4 (niepewność wyniku 1 do 11) i 5 (niepewność wyniku 2 do 12) kolonii w 100 ml wody.

Wodociągi Podlaskie w Białymstoku poinformowały, iż zostały podjęte działania naprawcze polegające na sprawdzeniu procesu technologicznego, przepłukaniu i dezynfekcji urządzeń uzdatniających wodę oraz całej sieci wodociągowej.

W związku z powyższym po analizie zaistniałej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w dniu 28.10.2016r wydał decyzję administracyjną:

- stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli,

- nakazującą podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 3 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

 - nakazującą bezzwłoczne poinformowanie mieszkańców miejscowości: Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kudarewszczyzna, Małowista Sadek, Trzyrzeczki, Hamulka,  Chmilówka, Chmielniki, Domuraty o możliwości korzystania z wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 990 osób

Produkcja wody wynosi : 108,5 m3 wody na dobę.