mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 10 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu publicznego Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu publicznego Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki.

 Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu