mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym byłej Jednostki Wojskowej w Nurcu-Stacji w powiecie siemiatyckim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 26.02.2009r. w ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdził, iż w zakresie wykonywanych oznaczeń zbadana woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w obowiązujących przepisach.

W związku z tym woda z wodociągu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym byłej Jednostki Wojskowej w Nurcu-Stacji w powiecie siemiatyckim jest przydatna do spożycia przez ludzi.