mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 24.09.2009r. z wodociągu Szymki (w Stacji Uzdatnia Wody i w Ośrodku Zdrowia w Szymkach) nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych.