mapa serwisudrukuj

W nawiązaniu do komunikatu wydanego w dniu 15.04.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż po przeprowadzonych analizach pobranych próbek wody stwierdzono przekroczenia wskaźnika bakteriologicznego w 2 próbach wody pobranej dnia 15.04.2009r.:

- z zaworu czerpalnego w hydroforni Oleksze, gm. Orla – ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 °C po 48 godz. - 161 w 1 ml wody;

- z zaworu czerpalnego w zakładzie NAFTAN Oleksze 21, gm. Orla  – ogólna liczba mikroorganizmów  w 36±2 °C po 48 godz. - 272 w 1 ml wody.

Natomiast nie stwierdzono przekroczeń badanego wskaźnika w próbkach wody pobranej:

-  z zaworu czerpalnego w pomieszczeniu socjalnym punktu gastronomicznego w Dubiażynie 133 gm. Bielsk Podlaski,

- z zaworu czerpalnego w pomieszczeniu kuchennym  - gospodarstwo rolne Mokre 74 gm. Bielsk Podlaski.

Wynikiem intensywnego płukania linii jest poprawa jakości wody na sieci, natomiast pogorszenie w hydroforni oraz w najbliższym punkcie poboru jakim jest zakład NAFTAN, gdzie w poprzednich badaniach nie stwierdzano przekroczeń.

Uzgodniono kolejny pobór próbek wody z wodociągu Oleksze na dzień 21.04.2009r.

W następnym komunikacie zamieszczona zostanie informacja o wynikach tych badań.
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat bielski