mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 56 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Filipów, gmina Filipów, powiat suwalski

Białystok, dnia 2011.12.02

HK.9027.2.1.15.2011

 

                                                              Komunikat nr 56

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Filipów, gmina Filipów,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 02.12.2011r. woda z wodociągu Filipów spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.