mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 37 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2011.10.04

HK. 9027.2.1.14.2011

 

                                                              Komunikat nr 37

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec,

powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 03.10.2011r. z wodociągu Ciechanowiec stwierdzono, iż woda spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.