mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 31/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Zanie Leśnica gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski

Białystok, 2018.10.24

 

 

HK.903.104.2018

 

 

Komunikat nr 31/HK/2018

 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Zanie Leśnica

gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie informacją z dnia 24.10.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).