mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 5 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kuriany, gmina Zabudów, powiat białostocki

Białystok, dnia 2014.03.17

 

 

HK.903.12.2014

 

 

Komunikat nr 5

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kuriany,

gmina Zabudów, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Kuriany,  gmina Zabudów, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 1798 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Kuriany, Protasy, Zwierki,

Zagruszany, Łubniki, Pasymki, Kucharówka.

Produkcja wody wynosi 129 m³ na dobę.