mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 29 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Miastkowo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński

Białystok, 2013.09.20

HK.9027.2.1.16.2013

 

 

 

Komunikat nr 29

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Miastkowo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży woda z wodociągu Miastkowo spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.