mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1/HK/2019 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Białystok, 2019.03.01

HK.903.25.2019

 

 

Komunikat nr 1/HK/2019

 

dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w dniu 01.03.2019r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    podjęcia przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

b)   poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

c) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania,

d)           zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 2408 osób.

Produkcja wody wynosi 181 m³ na dobę.

Zaopatrywane miejscowości: Adamowo, Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Olchowicze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Radziwiłłówka, Stankowicze, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Żołędne.