mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2009.11.27

HK.4131-16/1-26/09

 

 

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kleszczele I w powiecie hajnowskim

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż  jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 23.11.2009r. nie wykazały obecności w wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli i paciorkowców kałowych (Enterokoków).

 

                                                       Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

                                                                          w Białymstoku

                                                            dr n. med. Alicja Gabrylewska