mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w Szymkach, gmina Michałowo, powiat białostocki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szymkach przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie wyników laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 22.09.2009r. stwierdził obecność bakterii grupy coli w Stacji Uzdatniania Wody wodociągu w Szymkach.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zdrowia odbiorców wody, nakazał podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w celu ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody, jej wyeliminowania oraz zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom.

 

Wodociąg Szymki zaopatruje w wodę 634 mieszkańców wsi: Bachury, Budy, Cisówka, Leonowicze, Nowosady, Szymki. Produkcja wody ww. wodociągu wynosi średnio 82,4 m³ wody na dobę.