mapa serwisudrukuj

                                                                                              Białystok, dnia 2010.10.22

HK. 4131-16/1-13/2010

 

Komunikat nr 28

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu w Babikach, gm. Szudziałowo, pow. sokólski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że przeprowadzone badania prób wody, pobranych z wodociągu w Babikach dnia 11.10.2010r. wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61.poz.417 ze zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

   dr n. przyr. Joanna Maria Soszka