mapa serwisudrukuj

Komunikat o niewłaściwej jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jałówka gmina Michałowo w powiecie białostockim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że pobrane w dniu 17.03.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku próbki wody z wodociągu Jałówka (stacja uzdatniania wody) nie spełniają wymagań mikrobiologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) ze względu na ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów (jtk) w (36±2) ºC po 48 godzinach w 1 ml wody.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Michałowie o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Jałówka oraz nakazał natychmiastowe podjęcie działań w celu jej poprawy.

Ww. zakład podjął działania mające na celu  dezynfekcję wody oraz poinformował ludność o niewłaściwej jej jakości.

Wodociąg Jałówka zaopatruje w wodę 298 osób w miejscowości Jałówka. Produkcja wody wynosi 10,8 m³ na dobę. Właścicielem wodociągu jest Gmina Michałowo, a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.