mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 15/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski

Białystok, 2018.09.03

 

HK.903.99.2018

 

 

Komunikat nr 15/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Boćki,

gmina Boćki, powiat bielski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) ze względu na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków, mycia owoców, do kąpieli, utrzymania higieny. Może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych i porządkowych.

  Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a) unieruchomienia wodociągu w Boćkach do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych.

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

b) poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia,

c) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 1940 osób.

Produkcja wody wynosi 273 m³ na dobę.

Zaopatrywane miejscowości: Boćki, Jakubowskie, Skalimowo, Bodaki, Bodaczki.