mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

 

HK.9027.2.1.1.2013                                          Białystok, dnia 2013.01.10

 

 

Komunikat nr 1

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 2077 mieszkańców, 19 wsi gminy Perlejewo  tj: Borzymy, Granne,  Koski-Falki, Koski-Wypychy, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Osnówka, Osnówka-Wyręby, Perlejewo, Pieczyski, Twarogi-Trąbnica, Miodusy-Dworaki, Kruzy, Głęboczek, Kobyla, Głody i Leśniki. Produkcja wody wodociągu Perlejewo wynosi średnio 275 m3 wody na dobę