mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 22 dotyczący wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki

Białystok, 2017.12.15

 

HK.903.31.2017

 

 

Komunikat nr 22

dotyczący wodociągu Płonka Strumianka

 gmina Łapy,  powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Płonka Strumianka z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Pismem z dnia 15.12.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, iż Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, ul. Płonkowska 44 podjął działania w celu zapewnienia zastępczego źródła wody.

Mieszkańcom miejscowości (Gąsówka Stara, Gąsówka–Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy, Łapy-część miejscowości, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka-Kozły, Płonka-Matyski, Płonka-Strumianka, Roszki-Włodki, Roszki-Wodźki) będzie dostarczana woda z wodociągu Łapy o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

W związku z możliwością zmian w sposobie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia aktualnych informacji powinien udzielić zarządca wodociągu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach, ul. Płonkowska 44, tel.: 85 7152852, http://zwiklapy.pl/