mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 45 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kaletnik, gmina Szypliszki, powiat suwalski

Białystok, dnia 2011.10.17

HK.9027.2.1.17.2011

 

 

                                                                 Komunikat nr 45

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kaletnik,

 gmina Szypliszki, powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie wyniku badania laboratoryjnego wody przesłanego w dniu 14.10.2011r. pobranej z wodociągu Kaletnik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach stwierdził, iż woda spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.