mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 2010.10.28

HK.4131-16/16/2010

 

Komunikat nr 29

dotyczący pogorszenia jakości wody

 w wodociągu w Rudawce, gm. Płaska, pow. augustowski

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 25.10.2010r w wodociągu w Rudawce stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, co nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 61 poz 417 z późn. zm.).

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał dnia 27.10.2010r. decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i zobowiązał administratora wodociągu do doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Woda z wodociągu Rudawka przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

W/w wodociąg zaopatruje w wodę 200 osób.

Właścicielem wodociągu jest Urząd Gminy Płaska.

Zaopatrywane miejscowości: Rudawka Sienniki, Kudrynki

Produkcja wody wynosi 10 m³ na dobę.

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 w Białymstoku

 dr n. przyr. Joanna Maria Soszka