mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 5/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Mielnik gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Białystok, 2018.06.27

 

 

HK.903.62.2018

 

 

 

 

Komunikat nr 5/HK/2018

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Mielnik

gmina Mielnik, powiat siemiatycki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach informacją z dnia 27.06.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).