mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 31 dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu w Ignatki, gm. Juchnowiec , pow. białostocki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 02.11.2010r w wodociągu Ignatki - Osiedle stwierdzono, przekroczenie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, co nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 61 poz 417 z późn. zm.).

            W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zobowiązał administratora wodociągów do doprowadzenia wody do wymagań wyżej wymienionego rozporządzenia, oraz do poinformowania odbiorców  o jakości wody.

W związku z niewłaściwą jakością wody w wodociągu Ignatki - Osiedle, prowadzone jest postępowanie mające doprowadzić wodę do jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

W/w wodociąg zaopatruje w wodę 880 osób.

Właścicielem wodociągu jest Urząd Gminy Juchnowiec.

Zaopatrywane miejscowości: Ignatki - Osiedle.

Produkcja wody wynosi 120 m³ na dobę.

 

 

                                                               Zastępca Podlaskiego Państwowego

                                                                Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

                                                               w Białymstoku

                                                               dr n. przyr. Joanna Maria Soszka