mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie poprawy jakości mikrobiologicznej wody do spożycia w wodociągu w Brzeźnicy w gminie Brańsk w powiecie bielskim

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że nastąpiła poprawa jakości bakteriologicznej wody w wodociągu w Brzeźnicy. Potwierdzono laboratoryjnie, że jakość wody pobranej ze zbiornika wyrównawczego w Szmurłach oraz  w sieci pod względem mikrobiologicznym odpowiada obowiązującemu przepisowi prawnemu. Państwowy Powiaty Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim w dniu 14.11.2008r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu w Brzeźnicy. W związku z powyższym nie ma obowiązku przegotowywania  wody przed jej spożyciem.

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat bielski
  • Brańsk