mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.12.23

 

HK. 4131-16/1-21/ 2010

 

 

Komunikat nr 43

dotyczący polepszenia jakości wody

w wodociągu Motule Stare, gm. Filipów, pow. suwalski

 

 

             Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że badania laboratoryjne wykazały brak obecności bakterii grupy coli w próbkach wody w wodociągu Motule Stare. W związku z powyższym woda w wodociągu pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

 

                                                              

                                                                              Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka