mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 2010.09.20

HK.4131-16/1-11/2010

 

 

Komunikat nr 23

dotyczący poprawy jakości wody

 w wodociągu w Dobrzyniówce, gm. Zabłudów, pow. białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w wodociągu Dobrzyniówka w dniach 31.08.2010r., 9.09.2010r., 15.09.2010r., (w stacji uzdatniania wody, sieci) badania laboratoryjne wykazały brak obecności bakterii grupy coli. W związku z powyższym woda w wodociągu Dobrzyniówka pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

                                                                                                  w Białymstoku

                                                                                               dr n. med. Alicja Gabrylewska