mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 5 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szumowo, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, 2013.04.23

HK.9027.2.1.2.2013

 

 

 

Komunikat nr 5

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Szumowo, gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie w dniu 22.04.2013r. woda z wodociągu Szumowo spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.