mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody w wodociągu wiejskim w Janowie gmina Janów, powiat sokólski (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach: 09.07.2009r., 14.07.2009r. z wodociągu wiejskiego w Janowie stwierdzono brak przydatności tej wody do spożycia przez ludzi (z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz paciorkowców kałowych).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w dniu 17.07.2009r. stwierdził wygaśnięcie decyzji w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i nakazał unieruchomienie wodociągu wiejskiego w Janowie w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Studzieńczyna, Trzcianka, Kładziewo, Nowowola.