mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 38 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Piętki Gręzki, gm. Klukowo, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2013.10.18

 

 

HK.9027.2.1.22.2013

 

 

Komunikat nr 38

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu

Piętki Gręzki, gm. Klukowo, powiat wysokomazowiecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Piętki Gręzki, gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Wysokiem Mazowieckiem powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

                                                          

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę: 1615 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Klukowo, Piętki Gręzki, Piętki Żebry, Piętki Basie, Piętki Szeligi, Trojanowo, Sobolewo, Żabiniec, Dzikowiny, Lubowicz Kąty, Kapłań, Trojanówek.

Produkcja wody: 524 m3/dobę.