mapa serwisudrukuj

 

 

Białystok, dnia 2010.01.22

 

HK. 4131-16/1-1/ 2010

 

Komunikat nr 1

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Janówka w powiecie augustowskim

(wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Janówka w powiecie augustowskim.

W próbce wody pobranej w dniu 19 stycznia.2010r. z ww. wodociągu stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 +/- 2 o C w 1 ml po 48 godz.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał doprowadzenie jakości wody do wymogów zgodnych z obowiązującymi przepisami. Obowiązkom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto zobowiązano administratora do poinformowania odbiorców wody o jej jakości.

Wodę przed spożyciem lub używaną w stanie surowym należy poddać przegotowaniu.

Wodociąg Janówka zaopatruje w wodę 400 mieszkańców z miejscowości Janówka. Produkcja wody wynosi średnio 56 m3 wody na dobę.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

                                                                  dr n. med. Alicja Gabrylewska