mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 05.11.2010r.

HK.4131-16/17/2010

 

Komunikat nr 30

dotyczący pogorszenia jakości wody

 w wodociągu w Mielniku, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

 

 

           Podlaski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 04.11.2010r przez pracownika PSSE w Siemiatyczach w ramach monitoringu jakości wody do spożycia  stwierdzono bakterie grupy coli,  co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r Nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Woda nadaje się do spożycia tylko po uprzednim jej przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia i nakazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Siemiatyczach podjęcie działań naprawczych celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody. Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości: Adamowo – Zastawa, Mielnik-Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Maćkowicze, Mętna Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Mielnik-Poręby, Radziwiłłówna, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Kudelicze, Olchowice, Stankowice. 

Wodociąg w Mielniku zaopatruje 2606 osób, produkcja wody wynosi  219 m3/dobę.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska