mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 37 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Rogienice, gmina Mały Płock, powiat kolneński

Białystok, dnia 2015.10.23

 

 

HK.903.76.2015

 

 

 

Komunikat nr 37

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Rogienice,

gmina Mały Płock, powiat kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Rogienice, gmina Mały Płock, powiat kolneński.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 4033 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Rogienice Wielkie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne, Kołaki Strumienie, Kołaki Wietrzychowo, Mały Płock, Budy Żelazne, Józefowo, Chludnie, Włodki, Śmiarowo, Waśki, Popki, Budy Kozłówka, Wygrane, Krukówka, Zalesie, Mściwuje, Cwaliny Małe, Cwaliny Duże, Rudka Skroda, Ruda Skroda, Kąty.

 

Produkcja wody wynosi 396,17 m3 na dobę.