mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki

Białystok, 2017.12.19

 

 

HK.903.31.2017

 

 

Komunikat nr 23

 

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy,  powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku informacją z dnia 18.12.2017r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.