mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w Janowie gmina Janów, powiat sokólski

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

            Próbki wody pobrane do badań w dniu 28.07.2009r. w ramach nadzoru sanitarnego nie wykazały obecności bakterii grupy coli.

            Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w dniu 07.08.2009r. wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu wiejskim w Janowie.