mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 33 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok, dnia 2014.11.28

 

 

HK.903.33.2014

 

 

Komunikat nr 33

 

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Sokole,

gmina Michałowo, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.