mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 30 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Suchowolce, gmina Kleszczele, powiat hajnowski

Białystok, 2015.10.01

HK.903.59.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 30

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Suchowolce,

gmina Kleszczele, powiat hajnowski

 

          Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce wiadomością woda z wyżej wymienionego wodociągu odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.