mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 42 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Łoje Awissa, gmina Radziłów, pow. grajewski

Białystok, dnia 2011.10.11

HK.9027.2.1.21.2011                                                                                                    

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 42

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Łoje Awissa, gmina Radziłów,  pow. grajewski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej dnia 05.10.2011r. z wodociągu Łoje Awissa stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie podjął następujące działania:

  • po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym poinformował telefonicznie administratora wodociągu – Zakład Komunalny w Radziłowie z poleceniem podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody oraz zobowiązano Zakład do poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody,
  • wystawił decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z rygorem natychmiastowego doprowadzenia wody w wodociągu do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późn. zm)  w załączniku nr 3A pkt.1.  Ze względu na ochronę zdrowia nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Łoje Awissa przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności i innych celów po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę -703 osoby

Dostarcza wodę miejscowościom:

Łoje Awissa,Brychy,Czachy,Racibory,Brodowo,Barwiki,Dusze,Dędówka,Konopki,

Wypychy, Szlasy,Szyjki.

Produkcja wody wynosi -154,9m3 /dobę.