mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 12 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Jałówka, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok, 2013.05.28

HK.9027.2.1.5.2013

 

 

 

Komunikat nr 12

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Jałówka, gmina Michałowo,

powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku woda z wodociągu Jałówka spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.