mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 32/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Stary Folwark gmina Suwałki, powiat suwalski

Białystok, 2018.10.26

 

 

HK.903.138.2018

 

 

Komunikat nr 32/HK/2018

dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia

z wodociągu Stary Folwark gmina Suwałki, powiat suwalski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach informacją z dnia 26.10.2018r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).