mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie poprawy jakości mikrobiologicznej wody do spożycia w wodociągu Suraż w powiecie białostockim

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że nastąpiła poprawa jakości bakteriologicznej wody w wodociągu w Surażu potwierdzona badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zarówno na zlecenie Urzędu Miejskiego w Surażu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Woda spełnia wymagania określone w obowiązującym przepisie prawnym. W związku z powyższym nie ma obowiązku przegotowywania  wody przed jej spożyciem.

Jednakże stwierdzono w stacji uzdatniania wody w Surażu ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie. Wydana zostanie decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w ww. wodociągu.

Nadmienia się, że poziom manganu stwierdzony w ww. wodzie nie stanowi zagrożenia zdrowotnego.

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat białostocki
  • Suraż