mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 25 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Szepietowo Podleśne, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

Białystok, 2015.09.18

 

HK.903.63.2015 

Komunikat nr 25 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu

Szepietowo Podleśne, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Szepietowie Podleśnym, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Wysokiem Mazowieckiem powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości oraz zobowiązał do udostępnienia zastępczych punktów poboru wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tych punktów.

Woda z niniejszego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1315 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Szepietowo Podleśne Stare, Nowe Szepietowo Podleśne, Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Janówka, Szepietowo Żaki, Dąbrowa Moczydły, Dąbrowa Wilki, Dąbrowa Tworki, Dąbrowa Bybytki, Wojny Izdebnik, Gierałty Nowe.

 

Produkcja wody wynosi 349 m3/dobę.