mapa serwisudrukuj

Komunikat w spawie poprawy mikrobiologicznej jakości wody do spożycia w wodociągu w Kuźnicy w powiecie sokólskim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że nastąpiła poprawa jakości mikrobiologicznej wody w wodociągu w Kuźnicy administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy. Ponowne badanie wody pobranej w dniu 02.12.2008r. potwierdziło, że jakość wody pobranej z ww. wodociągu odpowiada obowiązującemu przepisowi prawnemu.


Woda nadaje się do spożycia  bez przegotowania.