mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 4 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

Białystok, 2015.03.20

HK.903.22.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 4

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kleosin,

gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pisemną wiadomością, woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanego badania (ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72h) odpowiada  wymaganiom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.