mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.09.26

HK.9027.2.1.16.2011

 

                                                              Komunikat nr 34

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Nowa Wieś, gmina Suwałki,

powiat suwalski                                                   

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 14.09.2011 w ramach monitoringu kontrolnego oraz 22.09.2011 w ramach kontroli wewnętrznej (kontrola sprawdzająca) z wodociągu Nowa Wieś, a opisanych w sprawozdaniach z dnia 19 i 23.09.2011r., stwierdzono, iż woda spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.