mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 14 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Dziadkowice, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Białystok, dnia 2016.09.15

 

 

HK.903.27.2016

 

 

 

Komunikat nr 14

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Dziadkowice,

gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach oceną z dnia 15.09.2016r. woda z wodociągu Dziadkowice w zbadanym zakresie odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.