mapa serwisudrukuj

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje o poprawie jakości wody w wodociągu Pruska Mała w powiecie augustowskim.

            Badania prób wody, pobranych z wodociągu Pruska Mała w dniu 08.11.2010r., wykazały, że jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007r. Nr 61. poz. 417 ze zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n.przyr. Joanna Maria Soszka