mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 7/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki

Białystok, 2018.07.06

 

 

HK.903.69.2018

 

 

Komunikat nr 7/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Białosukni,

gmina Goniądz, powiat moniecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) ze względu na obecność bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji ,płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych.

  Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

b) poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia,

c) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania,

d)           zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 500 osób.

Produkcja wody wynosi 95 m³ na dobę.

Zaopatrywana miejscowość: Białosuknia, Klewianka, Piwowary.