mapa serwisudrukuj

                              Białystok, dnia 2010.05.14

 

HK. 4131-16/1-5/ 2010

 

 

Komunikat nr 8

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Rutka – Tartak w powiecie suwalskim

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań w dniu 11 maja 2010r. przez pracownika PSSE w Suwałkach z wodociągu Rutka – Tartak stwierdzono przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 ± 2ºC po 48 godz. w liczbie 140 jtk/1 ml, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz.417).

W związku z powyższym w dniu 14.05.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w w/w. rozporządzeniu. Obowiązkowi temu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg Rutka – Tartak zaopatruje 2153 osób w miejscowościach: Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Kadaryszki, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie Folwark, Potopy, Rowele, Rutka - Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Trzcianka, Wierzbiszki. Produkcja wody wynosi 357 m3 na dobę. Właścicielem wodociągu jest Urząd Gminy w Rutce - Tartak, a administratorem - Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „GRES”  Spółka Jawna w Suwałkach ul. Minkiewicza 8.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

 Inspektor Sanitarny

                                   w Białymstoku

dr n. med. Alicja Gabrylewska