mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w Czarnej Białostockiej, gmina Czarna Białostocka powiat białostocki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Czarnej Białostockiej przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych  może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 29.09.2009r. stwierdził obecność bakterii grupy coli w Stacji Uzdatniania Wody w ww. wodociągu.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zdrowia odbiorców wody, nakazał podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w celu ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody, jej wyeliminowania oraz zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom.

Wodociąg Czarna Białostocka zaopatruje w wodę 9400 osób w miejscowości Czarna Białostocka. Produkcja wody wynosi średnio 706 m3 wody na dobę. Właścicielem wodociągu jest Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, a administratorem Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Czarnej Białostockiej przy ul. Piłsudzkiego