mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 10 Dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Pajewo, gmina Tykocin, powiat białostocki

Białystok, dnia 2013.05.24

HK.9027.2.1.7.2013

 

 

Komunikat nr 10

Dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Pajewo,  gmina Tykocin, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Pajewo,  gmina Tykocin, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn.zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował administratora – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie o niewłaściwej jakości wody z ww. wodociągu. Nakazał natychmiastowe podjęcie działań w celu poprawy jej jakości i poinformowania odbiorców wody. Zobowiązał również do bieżącego informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o podjętych działaniach.

Zaleca się używanie wody w niniejszego wodociągu przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 515 osób

Zaopatrywane miejscowości: Pajewo, Radule, Leśniki

Produkcja wody wynosi 74 m³ na dobę.